Tìm hiểu chứng sái cổ và chuột rút

Chứng Sái cổ và chuột rút là 2 chứng bệnh mà trong chúng ta ít nhất cũng đều trải qua một lần trong cuôc sống của  mình. Sái cổ là tình trạng đau hoặc khó chịu một bên cổ làm cho  co cứng cơ cổ bị gây khó chịu khi chúng ta xoay đầu xoay cổ khó khăn…..
Bài nói chuyện trong chương trình Bác sĩ gia đình của HTV 7 sẽ cung cấp cho chung ta kiến thức cơ bản vể 2 chứng bệnh này cũng như các biện pháp phòng tránh và các bài tập thể dục để khắc phục tình trạng trên.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *