Phòng tránh và xử trí chứng sái cổ và chuột rút

Bài nói chuyện của Bác sĩ trong chương trình Bác sĩ gia đình của HTV 7 sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức cơ bản về 2 chứng bệnh này cũng như các biện pháp phòng tránh và các bài tập thể dục để khắc phục tình trạng trên.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *