Kỹ thuật nội soi mài giải ép mõm cùng vai.

Đây là kỹ thuật cơ bản phổ biến trong nội soi khớp vai. Dưới đây là bài giảng về kỹ thuật này đã trình bày trong Khóa huấn luyện nội soi khớp AAOS-VOA tại Huế tháng 5/2010

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *