Điều trị mất vững trước khớp vai do tổn thương Bankart qua nội soi

Bài này, trích Luận văn Chuyên khoa cấp II của BS Trọng Anh, nhằm cung cấp cho các bác sĩ những kiến thức căn bản về phương pháp nội soi khớp vai điều trị mất vững trước khớp vai do tổn thương Bankart và nghiên cứu ứng dụng của nó tại Việt nam.

luan an. de in.w (4 downloads)

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *