Chỉ định mổ sớm trong trật khớp vai ra trước

Hầu hết trật khớp vai ra trước cấp được điều trị bảo tồn bằng nắn trật và bất động. Nhưng sau đây là một số chỉ định điều trị sớm bằng phẫu thuật.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *