Hạnh phúc nhất của một bác sĩ là khi bệnh nhân khỏi bệnh, nếu được chọn lại tôi vẫn chọn nghề Y

SKĐS – Thành công nhất của một bác sĩ là luôn luôn yêu nghề. Hạnh phúc nhất của một bác sĩ là bệnh nhân khỏi bệnh dưới bàn tay và khối óc của họ. Và nếu được lựa chọn lại thì tôi vẫn chọn nghề Y. Ngày trước, cha mẹ thường là người định hướng […]

Continue Reading