7 giai đoạn phục hồi chức năng cần lưu ý sau mổ khớp gối.

Từ ngày 1-7 sau phẫu thuật – Phải tiến hành tập luyện gối nhằm mục đích lấy lại biên độ. – Rất nhiều phẫu thuật viên chủ trương tiến hành ngay ngày đầu sau mổ với sự trợ giúp của kỹ thuật viên phục hồi chức năng. – Phải luôn coi trọng động tác duỗi […]

Continue Reading