Bài giảng Y5: Chấn thương chi trên trong thể thao

Bài giảng lưu hành nội bộ dành cho sinh viên y khoa năm thứ 5 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *